Kyläsuunnitelman laatiminen


kyläsunnittelun abc

Kyläsuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kylän kehittämistarpeet ja toimenpiteet. Sen laaditaan yhdessä koko kylän voimin. Suunnitelma sisältää kuvauksen kylän historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta. Huolellisesti laadittua kyläsuunnitelmaa voidaan käyttää myös markkinointiesitteenä.

Kyläsuunnitelman laatiminen antaa kylän toiminnasta uskottavan ja pitkäjänteisen toiminnan kuvan. Monesti se on myös hankerahoituksen ehtona.

Kyläsuunnitelma on kehittämisen työkalu, jota seurataan ja päivitetään tarpeen mukaan. Nykyisin kyläsuunnitelmassa huomioidaan myös kylän turvallisuusnäkökulma. Tapoja ja malleja suunnitelman laatimiseen on yhtä monta kuin tekijääkin, jokainen kyläsuunnitelma on kylänsä näköinen. Kyläasiamies on mielellään apuna kyläsuunnitelman tai turvallisuussuunnitelman laatimisessa.

Yksi vaihtoehto kyläsuunnitelman laatimiseen on rekisteröityä Kylämme.fi sähköiseen kyläsuunnittelupalveluun, joka auttaa kylääsi laatimaan suunnitelman ja käyttämään sitä aktiivisesti. Palvelun kautta kyläsuunnitelmalla ja turvallisuussuunnitelmalla on oma kotisivu, jota on helppo päivittää. Suunnitelma ei unohdu pöytälaatikkoon! Sivusto on kylille maksuton ja sitä ylläpitää Suomen Kylät ry.

Kyläturvallisuus


varautuminen Tuo turvaa

Kyläturvallisuudella tarkoitetaan niitä yhteistyössä tehtäviä turvallisuustöitä, joiden tavoitteena on vahvistaa kylien omatoimista varautumista erilaisiin erikoistilanteisiin. Kylän turvallisuussuunnitelman laatiminen herättelee asukkaita miettimään oman alueensa turvallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa siihen. Kyläturvallisuutta toteutetaan kylillä monien yhteistyökumppaneiden, kuten esimerkiksi Vapaapalokunnan, Vapaaehtoisen Pelastuspalvelu Vapepan ja Suomen Punaisen Ristin kanssa. Alla hyödyllisiä linkkejä kylien turvallisuuteen liittyen.

Turvallisuuskysely

Etelä-Karjalan Kylät ry on sopinut Suomen Kylät ry:n Kyläturvallisuus 2025-hankkeen kanssa, että se tarjoaa kylien turvallisuustyön tueksi ilmaisen kyläturvallisuus kyselypohjan 31.12.2024 saakka.
Tukitoimet koskevat maakunnallisia kyläyhdistyksiä, paikallisia kyläyhdistyksiä, muita asukas-/kylätoimijoita sekä alueellisia turvallisuushankkeita.​ Lue lisää