Toiminta

Kylätoimintaa ympäri vuoden


PAIKALLIsesti ja valtakunnallisesti

Lappilaiset kylät ry:n osalta kylätoimintaa järjestetään säännöllisesti vuoden ympäri. Vuotuisten tapahtumien lisäksi kyläläisten aktiivisuus vaikuttaa tapahtumatarjontaan. Toiminnan laajuus vaihtelee valtakunnallisista koko Suomen kyläläisiä yhdistävistä kylätapahtumista paikallisiin ruohonjuuritason tapahtumiin, joissa yhteishenkeä nostatetaan lähinnä oman kylän väen kesken.