Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste Lappilaiset Kylät ry

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua http://www.lappilaisetkylat.fi/ ja on laadittu 2023 tehdyn verkkosivu uudistuksen myötä. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Olemme arvioineet palvelun saatavuuden itse.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Sivut on laadittu saavutettavuus direktiivin mukaisesti ja täyttää saavutettavuusvaatimukset pääosin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain  ja EU:n saavutettavuusdirektiivin  mukaisesti.
Sivusto täyttää ulkoasun, rakenteen ja toiminnallisuuden osalta suurimman osan saavutettavuusvaatimuksista

Ulkoasun osalta verkkosivusto vastaa pääosin AA-tason luokitusta

  • Ohjeet sisällön ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi eivät riipu yksinomaan komponenttien aistinvaraisista ominaispiirteistä kuten muoto, koko, visuaalinen sijainti, suunta tai ääni.
  • Tekstien kontrastisuhteet vastaavat vähintään AA-luokitusta. Kontrastisuhteet ovat 4,5:1 ja suurissa/lihavoiduissa teksteissä vähintään 3:1 tai suuremmat. 
  • Värit vastaavat vähintään AA-luokitusta
  • Käyttäjille tarjotaan tapoja navigoida, etsiä sisältöä ja määrittää sijaintinsa.
  • Responsiivisuus vastaa vähintään AA-luokitusta.

Ei saavutettava sisältö:

  • Käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia.
  • Kartat, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön.
  • toimisto-ohjelmatiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.
  • Video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 2.9.2020.

Palaute ja yhteystiedot

Verkkosivujen saavutettavuudesta voi antaa palautetta Lappilaiset Kylät ry:n kyläasiamies Pirjo Riskilälle sähköpostilla; pirjo.riskila@lappilaisetkylat.fi.

Vastaamme palautteeseen 14 vrk:n kuluessa ja pyrimme korjaamaan ilmoittamanne saavutettavuusongelman mahdollisiman pian.  Voimme toimittaa myös pyytämäsi tiedot saavutettavassa muodossa.

Mikäli et ole tyytyväinen vastaukseemme, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde).