• Kunnat mukaan kylätoimintaan

    Kunnat mukaan kylätoimintaan

    Kuntien ja kaupunkien yhteistyö ja tuki ovat erityisen tärkeitä kylien kehittämistyön eteenpäin viemisessä. Kyläneuvostot ja –parlamentit sekä kylien yhteiset kylätilaisuudet ovat oiva paikka tutustua ja lisätä ymmärrystä erityisesti kyliä koskeviin tarpeisiin.


  • Kyläkouluja on puolustettava yhdessä

    Kyläkouluja on puolustettava yhdessä

    Koulujen lakkautusaalto ei ole tuonut toivottuja säästöjä kunnille. On aika kehittää kyläkouluja.