Yhdistys

Lappilaiset kylät ry


Lappilaiset Kylät ry toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin maaseudun etua ajavien järjestöjen yhteistoimintaelimenä, kylä- ja asukastoiminnan kehittäjänä ja edunvalvojana.

Toiminta ja tavoitteet

Yhdistys kannustaa Lapin alueen asukkaita kohti määrätietoisempaa kylätoimintaa järjestämällä erilaisia koulutuksia, antamalla neuvontaa ja kehittämällä järjestöyhteistyötä. Lisäksi Lappilaiset kylät ry:n tehtäviin kuuluu ajankohtaisista asioista tiedottaminen.

Toiminnan tavoitteena on säilyttää maaseutu elinvoimaisena ja parantaa lappilaisten asukkaiden hyvinvointia kehittämällä yhteistyötä paikallisten toimijoiden, päättäjien sekä viranhaltijoiden kanssa. Lisäksi yhteistyö Lappilaiset kylät ry:n ja maakunnallisten kyläyhdistysten, kehittäjäorganisaatioiden ja valtakunnallisella tasolla Suomen Kylät ry:n välillä on tärkeää.

Yhdistyksen historia

Yhdistyksen toiminta juontaa juurensa vuoteen 1989 perustettuun Lapin kyläasianneuvottelukuntaan, joka perustettiin kylien etua valvomaan. Vuonna 2008 otettiin askel kohti nykyisen kaltaista toimintaa, kun Lapin kyläasianneuvottelukunta muutti nimensä Lapin kylätoiminnaksi. 2011 yhdistys merkittiin rekisteriin nimellä Lappilaiset Kylät ry, joka edelleen jatkaa toimintaansa maakunnallisena kyläyhdistyksenä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia kylä- ja asukasyhdistysten kattojärjestönä, neuvonantajana ja kylätoiminnan kehittäjänä.

Hallinto

Yhdistystä johtaa hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Eini Kivilompolo. Lisäksi yhdistyksessä asioita hoitaa palkattu kyläasiamies Pirjo Riskilä, joka vastaa mielellään kyliä askarruttaviin kysymyksiin.