Kyläkoutsi- osaamista kyliin ja kortteleihin

Kyläkoutsi® on Suomen Kylät ry:n kylien ja kortteleiden kouluttamiseen tuotettu koulutuskonsepti. Kyläyhdistyksillä ja muilla vastaavilla toimijoilla on mahdollisuus tilata paikan päälle kylään tai kortteliin Kyläkoutsi pitämään info, työpaja tai koulutustilaisuus erilaisista toimintaa kehittävistä aiheista. Tilaisuudet voidaan järjestää myös verkossa.

Kaipaatko kouluttajaa kylä- tai korttelitoimintaan? Ole yhteydessä kyläasiamieheen.

Koulutusaiheita

  • Kylästä kuuluu – Kylien ja korttelien toimiva viestintä
  • Toimintaa taloihin – Yhteisöllisten tilojen monipuoliset käyttömahdollisuudet
  • Vapaaehtoistyö kylissä ja kortteleissa – Markkinoi, rekrytoi ja motivoi
  • Mistä rahaa toimintaan? – Varainhankinnan kehittäminen kylissä ja kortteleissa
  • Digitaidot kylissä ja kortteleissa – Yhdistystoimijoiden digiosaaminen haltuun
  • Kyläsuunnitelma – Kylän tai korttelin yhteinen tulevaisuus
  • Ideasta toteutukseen – Kehittämistarpeiden hankkeistaminen
  • Yhdistystoiminnan ABC – Kylä- ja korttelitoiminnan perusteet
  • Vaikuta & verkostoidu – Osallisuuden ja yhteistyön mahdollisuudet kylä- ja korttelitoiminnassa
  • Tapahtumatuotanto – Järjestä onnistunut kylä- tai korttelitapahtuma

Taustatietoa Kyläkoutsista

Kyläkoutsi -osaamista kyliin ja kortteleihin -hanke oli maakuntien välinen hanke vuosille 2021-2022. Hankkeessa kartoitetettiin maakunnallisten kyläyhdistysten ja leader-ryhmien osaamista, ja luotiin uuden brändin mukainen yhtenäinen koulutuskokonaisuus.
Vuonna 2021 kartoitettiin koko Suomen kylätoimintakentän koulutustarve ja osaaminen, vuonna 2022 kootaan koulutusmateriaali ja testattiin koulutukset testikylillä. Hankkeen tuotokset ovat koulutettujen Kyläkoutsien käytettävissä vuoden 2023 alusta alkaen.
Hanketta toteuttaa Kymenlaakson Kylät ry, Päijät-Hämeen Kylät, SILMU-kylät ja Uudenmaan Kylät ry. Hankkeen rahoittaa Etpähä ry, Päijänne-Leader ry, Pohjois-Kymen Kasvu, Sepra ry, Ykkösakseli ry , Emo ry, Pomoväst ry ja Kehittämisyhdistys SILMU ry.
Hanke on rahoitettu EU:n maaseuturahastosta.