Hyödynnä turvallisuuskysely

Etelä-Karjalan Kylät ry on sopinut Suomen Kylät ry:n Kyläturvallisuus 2025-hankkeen kanssa,
että se tarjoaa kylien turvallisuustyön tueksi ilmaisen kyläturvallisuus kyselypohjan 31.12.2024 saakka.
Tukitoimet koskevat maakunnallisia kyläyhdistyksiä, paikallisia kyläyhdistyksiä, muita asukas-/kylätoimijoita sekä alueellisia turvallisuushankkeita.​

Turvallisuuskyselyn pohja on vakiomuotoinen, mutta kullekin kyselyn toteuttajalle yksilöidään seuraavat osat:
– Esitekstissä voitte kertoa mm. mistä kyselyssä on kyse, miten kyselyn tuloksia tullaan käyttämään, kuka kyselyn suorittaa ja mihin saakka kysely on avoinna. Halutessanne voitte laittaa myös muuta tietoa.
– Asuinalueen jaotteluun voitte halutessanne lisätä kyselyä koskevat asuinalueet, jolloin näette raportista tarkemmin sen miltä alueelta kyselyn vastaajat ovat.
– Voitte yksilöidä kyselynne omilla logoilla/tunnuksilla.

Tästä linkistä voit tutustua kyselyyn