Vuoden Lappilainen kylä 2023 kilpailun voittajaksi valittiin Naruska-Pulkkaviita, Sallasta. Valintaraadin vakuutti kylän lämmin tunnelma ja toiminta omien asukkaiden hyväksi.

Naruska-Pulkkaviita on kaukana kaikesta oleva lähiyhteisö. jossa on mahdollistettu ikäihmisille hyvä, inhimillinen ja turvallinen elämä.

Erään valintaraatilaisen sanoin: Naruska-pulkkaviita on ”mummolakylä”, jonne on aina tervetullut. Kylätalon puuttuminen ei ole estänyt järjestämästä toimintaa ja luomasta yhteisöllisyyden tunnetta. On onnistuttu hyödyntämään pienen sivukylän omat vahvuudet ja pienet resurssit tehokkaasti, yhteiseksi hyväksi. Kylällä on toimivat nettisivut ja turvallisuuden tunnetta lisää myös kylälle hankittu defibrilaattori.