Perinnebiotoopit ovat arvokasta luontoamme

Perinnebiotoopit ovat vanhoja kyläkenttiä, niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia, jotka ovat syntyneet ihmisen toiminnan seurauksena. Ne ovat monimuotoisimpia ja runsaslajisimpia elinympäristöjämme, mutta samalla uhanalaisimpia. Perinnebiotoopit tarjoavat elintilaa esimerkiksi monille kasveille ja hyönteisille, joista osa on erittäin harvinaisia ja uhanalaisia. Perinnebiotoopit ovat myös tärkeitä pölyttäjähyönteisille, jotka ovat välttämättömiä ruoantuotannolle. Luontoarvojen lisäksi perinnebiotoopit ovat kauniita maisemia ja kulttuurihistoriallisesti tärkeitä.
Perinnebiotoopit eivät säily ilman hoitoa. Niiden avoimuus ja lajirikkaus edellyttävät säännöllistä niittoa, laidunnusta tai molempia. Ilman hoitoa perinnebiotoopit kasvavat umpeen ja niiden lajisto köyhtyy. Siksi on tärkeää, että paikalliset toimijat, kuten maanomistajat, viljelijät, kyläyhdistykset ja luonnonsuojelujärjestöt, osallistuvat perinnebiotooppien kunnostamiseen ja hoitoon.
ELY-keskus tukee perinnebiotooppien hoitoa kahdella tavalla: luonnonsuojelulain mukaisella tuella ja maatalouden ympäristösopimuksella. Luonnonsuojelulain tuki on tarkoitettu ensi sijassa peruskunnostuksiin, kuten laitumen aitaamiseen sekä puuston ja pensaston raivauksiin. Tukea voi hakea ELY-keskuksesta. Tuen saamisen edellytyksenä on, että kohde on hoitamaton, ei ole tällä hetkellä ympäristösopimuksessa ja sen luontoarvot on selvitetty. Ennen tuen myöntämistä ELY-keskuksen asiantuntijat arvioivat kohteen luontoarvot. Tuki pyritään kohdistamaan niin, että etusijalla ovat luonnoltaan kaikkein arvokkaimmat perinnebiotoopit.
Luonnonsuojelulain tuki on lähtökohtaisesti kertaluontoinen. Tavoitteena on, että hoito jatkuu peruskunnostuksen jälkeen maatalouden ympäristösopimuksella, joka on tarkoitettu perinnebiotooppien jatkuvaan hoitoon, kuten niittoon tai laidunnukseen. Ympäristösopimus tehdään viideksi vuodeksi kerrallaan, ja siitä maksetaan korvausta hoidon toteuttajalle.
Jos olet kiinnostunut perinnebiotooppien hoidosta, ota yhteyttä Lapin ELY-keskuksen perinnebiotooppivastaaviin (yhteystiedot alla). Lapin alueella on oletettavasti vielä paljon perinnebiotooppeja, jotka eivät ole ELY-keskuksen tiedossa, joten toivomme yhteydenottoja matalalla
kynnyksellä, jos tiedätte alueiltanne vanhoja niittyjä tai laidunalueita, jotka saattaisivat hyötyä kunnostuksesta. Arvioimme yhdessä tilannekohtaisesti, kannattaako kohdetta lähteä kunnostamaan ja mikä olisi kohteelle paras tuki- ja hoitomuoto. Lisätietoja tuen myöntämisen kriteereistä ja tuen hakemisestä löytyy jutun lopussa olevilta verkkosivuilta.
Perinnebiotooppien hoito on yhteinen vastuumme ja ilomme. Hoida sinäkin omaa niittyäsi ja auta säilyttämään luonnon monimuotoisuus ja kauniit kylämaisemat!
Ota yhteyttä Lapin ELY-keskukseen:
Joose Saijets, perinnebiotooppikoordinaattori joose.saijets@ely-keskus.fi puh: +358 50 306 5722
Sanna Haapala, suunnittelija sanna.haapala@ely-keskus.fi, puh: +358 50 407 3156
Marianne Tolonen, biologi marianne.tolonen@ely-keskus.fi, puh: +358 50 312 8818