Nyt tuetaan lappilaisten kylätalojen maalämpöinvestointeja

Kylätalo, Tapionniemen kyläkartano

EU:n maaseuturahoituksen kärkiteemana kuluvalla kaudella on maaseudun ympäristö- ja ilmastotoimet. Uudella hakujaksolla tuetaan erityisesti kylien maalämpöinvestointeja, joissa tukiprosentti on 80 %. 

Tuensaajana voi olla julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten yhdistys, järjestö, osuuskunta tai kunta. Tuettavan hankkeen kokonaiskustannusten tulee olla vähintään 8 000 euroa. 
Investointiin voidaan myöntää tukea enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kohtuullisista kustannuksista. Hakijalta edellytetään 20 % yksityistä rahoitusosuutta, joka voi olla rahaa tai vastikkeetonta työtä tai molempia. Kun tukea myönnetään julkisoikeudelliselle yhteisölle, muun julkisen rahoituksen osuus julkisesta rahoituksesta on oltava vähintään 30 prosenttia. 

Ympäristö ja ilmastohankkeiden tulevat hakujaksot: 
29.5. -31.8.2024  
1.9 -31.10.2024 
lisätietoja: Maaseutu.fi