Kestävän kehityksen viikko

Tänä vuonna myös Lappi on mukana kestävän kehityksen viikolla 23-29.9.2024

Tehdään lappilainen kestävä kehitys tunnetuksi!
Lappi on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana valtakunnallisessa kestävän kehityksen viikossa 23.-29.9.2024. Kestävän kehityksen viikko on tapahtumaviikko, jossa nostetaan yhdessä kyläläisten, yhdistysten, kuntien, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa esille hyviä esimerkkejä kestävästä kehityksestä maaseudulla.

Kestävän kehityksen viikkoa on vietetty jo vuodesta 2019 eteläisemmässä Suomessa. Tapahtuma tulee entistä laajempana syyskuussa 2024 – nyt tehdään tunnetuksi myös Lappi ja pohjoista toimintaa sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisten kestävän kehityksen parissa!
https://kestavankehityksenviikko.fi/