Kunnat mukaan kylätoimintaan

Maakunnallinen kyläyhdistys Lappilaiset Kylät ry toteuttaa kaikille Lapin kunnille ja kaupungeille suunnatun kyselyn. Kyselyn tarkoituksena on selvittää Lapin kuntien ja kaupunkien odotuksia, toiveita ja tarpeita, jotta yhdistyksemme voi kehittää toimintaa vastaamaan entistä paremmin niihin odotuksiin, mitä kuntasektorilla koetaan tärkeiksi. Kysymys kuuluukin, millaista yhteistyötä kuntanne haluaisin tehdä Lappilaiset Kylät ry:n kanssa?  

Elinvoimaiset kylät ovat koko Lapin etu, maaseudun elinvoimaisuus on yhteiskunnallisesti merkittävä ja laaja kysymys. Kylien erityispiirteet ja niiden moninainen rikkaus elävöittävät toiminnallaan kuntia ja koko maakuntaa ja sen elinkeinoelämää. Ensiarvoisen tärkeää on saada kylien erityispiirteet ja voimavarat yhteiseen käyttöön vahvistamaan yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä ja alueen elinvoimaa.  

Kuntien ja kaupunkien yhteistyö ja tuki ovat erityisen tärkeitä kylien kehittämistyön eteenpäin viemisessä. Kyläneuvostot ja –parlamentit sekä kylien yhteiset kylätilaisuudet ovat oiva paikka tutustua ja lisätä ymmärrystä erityisesti kyliä koskeviin tarpeisiin. Kunta-kyläyhteistyön esiin nostamista ei voi liian korostaa. Kylien huomioiminen kuntien ja kaupunkien strategiatyössä on tärkeää ja erityisesti strategisten päätösten siirtäminen käytäntöön. 

Lapin maakunta pitkine etäisyyksineen ja erityispiirteinen haastaa myös kylätoiminnan. Haasteet on tarkoitettu voitettavaksi. Yhdessä tekemällä, olemme enemmän kuin yksilöiden summa. Haastankin kaikki Lapin kunnat ja kaupungit mukaan Lappilaiset Kylät ry:n toimintaan.  

Voit kutsua myös meidät kylään, niin jutellaan lisää! 

Eini Kivilompolo, puheenjohtaja